1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 25 stycznia 2022 r.

Erasmus Day_26.01.2022_informacje o stypendiach Erasmus

Dzień Informacyjny-stypendia zagraniczne Erasmus

Drodzy Studenci Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych! Zapraszamy na Erasmus Day. Spotkanie informacyjne odbędzie się zdalnie za pomocą MS Teams w środę 26 stycznia br. o godzinie 10:00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M5MTkyMGItYmYwMC00ODBhLTg3MmUtNmY0M2RiNjU4NTA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22b916956f-e1be-4934-9e53-198b3735110c%22%7d

Zainteresowanych programem Erasmus zapraszamy na stronę Erasmus WNGiG: https://erazmgeo.web.amu.edu.pl/

Informacje dot. rekrutacji 2022/23 można znaleźć tutaj: https://erazmgeo.web.amu.edu.pl/?page_id=1026