ZASADY FINANSOWE

Rok akademicki 2023/2024:
stypendia Erasmus+
Zasady Finansowe- wyjazdy studenckie 23-24

Rok akademicki 2022/2023:
stypendia Erasmus+
Erasmus_zasady finansowe_2022-23

Rok akademicki 2021/2022:
stypendia Erasmus+
Zasady dofinansowania wyjazdów na studia i praktyki, w roku akademickim 21_22
Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami

Rok akademicki 2020/2021:
– stypendia Erasmus+
http://erasmus.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/405743/zasady-rekrutacji-20-21.pdf
– stypendia finansowane z programu POWER (zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej)- w roku 20/21 obowiązują zasady takie same, jak w roku 2019/20
http://erasmus.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/386106/IMG.pdf