1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 26 marca 2015 r.

Erasmus+ staże, lista rezerwowa

W związku z przyznaniem wydziałowi dodatkowych grantów na staże programu Erasmus+ jeszcze na rok akademicki 2014/2015 osoby, które po zamknięcie rekrutacji znajdowały się na liście rezerwowej otrzymają granty.
Część z osób z przyznanymi już grantami stażowymi, może z nich jeszcze zrezygnować. Proszę o mailowe (erazmgeo@amu.edu.pl) przesyłanie rezygnacji.
Jeśli jest wśród Państwa ktoś, kto nie brał udziału w rekrutacji/nie zgłosił się po zamknięciu rekrutacji a jest zainteresowany przyznaniem niewykorzystanego (przez osoby z listy rezerwowej) grantu stażowego proszę o zgłoszenie mailowe (erazmgeo@amu.edu.pl) do 06.04.2015. Kryteria przyznania grantu-takie jak w rekrutacji na 2014/15.