1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 21 maja 2015 r.

Erasmus studia 2015/16_daty pobytu

Bardzo proszę, abyście podali Państwo datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia studiów na uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus. Daty muszą obejmować dzień-miesiąc-rok.
W umowach, które będziecie podpisywali z UAM, właśnie te daty będą wskazane, jako okres, na który otrzymujecie Państwo stypendium Erasmus. Również te daty bedą wskazane w zaświadczeniach do NFZ, na podstawie których będziecie wyrabiać kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Tym z Państwa, którzy nie podadzą dat rozpoczęcia oraz zakończenia studiów wpiszę daty takie, jakie obowiązują na UAM w roku akademickim 2015/16.
Proszę również o podanie nr konta walutowego – w walucie Euro. Osoby, które otrzymują stypendia socjalne w sem. letnim roku akademickiego 2014/15 nie muszą zakładać ani podawać nr kont walutowych.
!Proszę o mailowe przesyłanie dat oraz nr kont maksymalnie do 14.06.2015!
Joanna Siwiec
erazmgeo@amu.edu.pl