1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 31 stycznia 2020 r.

Out of office

W dniach 03-07.02.20 jestem nieobecna.
We wszystkich sprawach Erasmus proszę o kontakt z administratorem Erasmus Panią Olgą Szałatą-Żukow, e-mail: oszalata@amu.edu.pl Biuro Obsługi Studenta, pokój 009 lub z Panią Olgą Brzezińską erazmgeo@amu.edu.pl

3rd till 7th of February I’m out of office. Any Erasmus matters please contact:
Olga Szałata-Żukow,  oszalata@amu.edu.pl , room 009 or Olga Brzezińska erasmus@amu.edu.pl

Joanna Siwiec