1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 21 paźdzernika 2014 r.

Przedłużenia pobytu na semestr letni 2014/15

Wszyscy z Państwa, którzy podpisali umowy na studia zagraniczne tylko na semestr zimowy 2014/15 a chcą przedłużyć swój pobyt na sem. letni 2014/15 mogą to zrobić najpóźniej do dnia 15.12.2014.


Proszę o mailowe przesłanie zgody na przedłużenie pobytu z uczelni przyjmującej. Jednocześnie informuję, że zgodnie z Uczelnianymi zasadami dofinansowania wyjazdów na studia i praktyki, pkt 6

https://wngig.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/programy-krajowe-i-zagraniczne/llp-erasmus/aktu/wszystkie/uczelniane-zasady-dofinansowania-wyjazdow-na-studia-i-praktyki

„Uczelnia nie zapewnia dofinansowania studentom, którzy za zgodą swojego macierzystego wydziału zdecydowali się przedłużyć planowany okres mobilności…. Ewentualna decyzja o przyznaniu dofinansowania uzależniona jest od środków zwalnianych na skutek rezygnacji, skracania pobytów lub środków pozyskanych w wyniku redystrybucji dokonywanej przez Narodową Agencję. ”

Administrator Programu Erasmus+

Joanna Siwiec