1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 28 listopada 2014 r.

Przygotowujemy ofertę wydziałową wyjazdów na studia 2015/16

Z dniem 01.10.2014 zaczęła już w praktyce funkcjonować nowa edycja programu Erasmus – Erasmus+.

Nowością w programie Erasmus + jest możliwość wyjazdu studenta na każdym etapie studiów (oddzielnie liczone są: studia I-szego stopnia, II- go stopnia, III- go stopnia) na dowolną formę mobilności (studia lub praktyki/staż) na okres do 12 miesięcy (“kapitał mobilności”). Każdy student na każdym z trzech poziomów studiów ma do wykorzystania 12-miesięczny “kapitał mobilności”.

Jeśli ktoś z Państwa korzystał już na danym etapie z wyjazdu w ramach programu LLP Erasmus (i nie wykorzystał 12 miesięcy kapitału mobilności), nadal może wziąć udział w  programie Erasmus+.

Jesteśmy obecnie (do końca grudnia 2014), na etapie ustalania ofert na rok akademicki 2015/16, na odbycie studiów (jeden lub dwa semestry) na uniwersytetach europejskich.

Jeśli ktoś z Państwa współpracuje z uniwersytetem, na który chciałby wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+ a nasz wydział nie ma podpisanej z tym uniwersytetem umowy proszę o kontakt.

 Joanna Siwiec

Administrator programu Erasmus+

tel. +48 61 829 6123
faks. +48 61 829 6144
e-mail: erazmgeo@amu.edu.pl