1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 28 lutego 2019 r.

Rekrutacja na studia Erasmus+2019/20_wyniki

28.02.2019
W linkach poniżej znajdziecie Państwo:
wyniki rekrutacji:  Erasmus+1_lista_28.02.19 oraz
wolne miejsca, które pozostały po pierwszej rekrutacji: Erasmus+1_wolne miejsca_28.02.2019

Otrzymaliśmy również komunikat Agencji Narodowej:
Mobilności w programie Erasmus+ do/z Wielkiej Brytanii w kontekście brexit
Z komunikatu prasowego KE z 30 stycznia br. jednoznacznie wynika, że studenci z krajów UE przebywający 30 marca br. na stypendium Erasmus+ w Wielkiej Brytanii, nie będą musieli przerywać pobytu na stypendium. Rozliczenie ich mobilności odbędzie się na dotychczasowych zasadach. To samo dotyczy studentów z uczelni brytyjskich przebywających na stypendium Erasmusa+ w krajach programu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_pl.htm. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że komunikat ten dotyczy wyłącznie mobilności studentów, którzy przebywać będą na stypendium Erasmusa+ 30 marca br. Jest to rozwiązanie doraźne, podjęte na wypadek „twardego” wyjścia UK z UE (tj. bez porozumienia). Nie ma zastosowania do mobilności, które rozpoczęłyby się 30 marca br. lub później. W świetle powyższych informacji nie należy planować żadnych wyjazdów studentów ani pracowników do Wielkiej Brytanii w programie Erasmus+, które miałby się rozpocząć 30 marca br. lub później. Dotyczy to wszystkich umów KA103, które nie zostały jeszcze zakończone. Takie mobilności nie będą mogły być rozliczone z funduszy Erasmusa+. W razie zmiany sytuacji będziemy Państwa o tym informować.