1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 3 marca 2017 r.

Rekrutacja na studia Erasmus_2017-18_wolne miejsca

03.03.2017
W pliku poniżej znajdziecie Państwo spis wolnych miejsc po 1-szej rekrutacji Erasmus+ oraz listę przyznanych miejsc stypendialnych. Osiem wniosków zostało odrzuconych, 1 z powodu średniej poniżej 3.00 (czyli niewypełnienie warunku formalnego udziału w rekrutacji), reszta z powodu braku miejsc na preferowanych przez studentów uczelniach. Wszystkie osoby, które otrzymały miejsca do Francji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, GB, Irlandii muszą posiadać znajomość języków urzędowych, na poziomie wymaganym przez Uczelnie przyjmujące.
Erasmus_rekrutacja1_wolne miejsca_03.03.17
Wyjazdy przyznane_03.03.2017_JS